Hook

„Kancelarijski prostor treba da bude inspirativan i udoban kao i Vaš dom.

U kancelariji treba da se osećate slobodno, otvoreno a istovremeno privatno .

Jake boje, pop art i jednostavna podela prostora mogu stvoriti privatno okruženje u sveobuhvatnom prostoru.

Pregrade su zastarele. niko ne želi da bude u kavezu, u kvadraturi na od 1.5 metar, sa tužnim fotografijama koje se uklapaju u smeđi zid.

Verujem da otvoreni, čisti, svetli prostori promovišu zdrav radni vek, a zauzvrat, kancelarija donosi kvalitetniji rad.

Moja kolekcija za Newform Ufficio savršeno oslikava ovaj duh.“
Karim Rasid