Kolekcija Kamos

Kamos je kolekcija kancelarijskog nameštaja, dizajnirana za različite tipove kancelarija. Njime se mogu opremiti operativni deo, direktorske kancelarije, čekaonice, recepcije, blagajna, a da sve bude u istom stilu.
Kancelarijski model KAMOS je podeljen na dve stilski redizajnirane celine – Kamos Pure i Kamos Plus.

Kamos Pure je operativni, a Kamos Plus poludirektorski kancelarijski nameštaj.

Boje i dizajn stolova, plakara, fiokara i ostalog pratećeg nameštaja su tako projektovani da mogu da se međusobno kombinuju, što je naročito pogodno kod opremanja velikih otvorenih radnih prostora.

Potrebe tržista se sve više orjentišu ka stvaranju radnog okruženja otvorenog prostora. Kamos Pure se savršeno uklapa u ovaj trend i zahvaljujući modularnosti njegovih elemenata, moguće je opremiti radno okruženje na razuman i funkcionalan način.
S druge strane, zahtevi za poverljivošću mogu se u potpunosti ispuniti razdvajanjem Kamos pregradama, koje su iste kao boje radnih stolova i tako omogućavaju stvaranje sinergije između elemenata jednog radnog prostora. Na taj način obezbeđuje se brz protok informacija između zaposlenog osoblja što predstavlja neophodan faktor za efikasan timski rad i kreativno stvaranje.