Kamos

Kamos spada u operativni deo kancelarijskog nameštaja i ispunjava sve esteske zahteve klijenata. U skladu sa tim, može se odabrati metalna ili drvena konstrukcija. Ploče za stolove, kao i spuštene stranice, napravljene su od univera, debljine 25 mm, dok su paneli na stolu od univera, debljine 18 mm i mogu biti i fiksirani od metala ili greda. Postolja su stabilna ili na točkovima, stranice i frontovi su od univera (18mm), dok je gornja pokrivna ploča debljine 25 mm. Police za knjige su debele 25 mm, a stranice i vrata 18 mm. Vrata su od univera, debljine 18 mm, ili od kaljenog peskiranog stakla, debljine 5 mm.