SUDOPERA – nezaobilazan element svake kuhinje

with Нема коментара

Sa jednim ili dva korita, jednostavna ili opremljena dodacima, sudopera je neophodan i višenamenski element koji se sve više i više razlikuje po karakteristikama i detaljima.


U zavisnosti od modela, sudopere mogu biti ugrađene na tri različita načina:
• U ravni sa radnom pločom – usadne,
• Preko radne ploče – nasadne,
• Smeštene ispod radne ploče – podgradne.
Svaki način ugradnje ima svoje prednosti i nedostatke. Sudopere u ravni sa radnom pločom najteže se ugrađuju, ali se lako održavaju, jer se ne skuplja prljavština. Nasadne sudopere su najlakše za ugradnju, ali su najefikasnije u zadržavanju vode i prskanja. Problem kod podgradnih sudopera je to što ne mogu da se ugrađuju u sve radne ploče, već samo u ploče od prirodnog kamena ili kompozitnog materijala, jer su oni otporni na vodu, ali se u njima najlakše održava higijena.

PRAKTIČNI SAVETI

Prilikom odabira sudopere, nakon što se izračunaju dimenzije raspoloživog prostora, treba obratiti pažnju na sledeće stavke:
• Dubina korita mora biti dovoljno velika da se opere lonac većih dimenzija.
• Slavina, odnosno mlaz vode, trebalo bi da pada u centar korita.
• Oceđivac je nešto što nije obavezno, ali je korisno. Sudopere ga imaju sa leve ili desne strane. Ipak, ako imate ugrađene žičane oceđivače u visećem elementu, onda možete i bez njega.
• Razni dodaci. Kada se ne koriste, sudopere su na neki način izgubljeni deo radne ploče. Mnogi modeli imaju poklopce i klizne ili fiksne daske za sečenje koje prekrivaju sudoperu kada se ne koristi i tako povećavaju radnu površinu kuhinje.

Najčešće upotrebljivan material kod sudopera je INOX, (nerđajući čelik ili rostfraj), jer ima veoma dobre karakteristike – higijenski je stabilan, otporan na buđ i u kontaktu sa hranom ne ispušta otrovne supstance. Može biti sjajan ili hromiran, bez mogućnosti ostavljanja otisaka prstiju. Neutralne je boje koja se lako može uklopiti u sredinu.
Pored INOX-a, sudopere se prave od raznih sintetičkih materijala koji se dobijaju mešavinom prirodnog kamena, akrilnih smola i pigmenata.

Funkcionalnost sudopere evoluira i donošenjem novih dizajnerskih rešenja, inovativnih materijala i boja, ona se, zajedno sa slavinom, sve više smatra delom kuhinjskog nameštaja. Stoga treba misliti na odabir odgovarajućeg dizajna, koji će biti u skladu sa stilom ostatka kuhinje.